Present Perfect

Present perfect jest czasem, który łączy przeszłość z teraźniejszością i używany jest do opisywania zdarzeń lub sytuacji, które mają związek z teraźniejszością, ale mają swoje korzenie w przeszłości. Jest tworzony za pomocą czasownika „to have” w odpowiedniej formie oraz trzeciej formy czasownika. Oto kilka przykładów:

 1. I have finished my homework. (Skończyłem moje zadanie domowe.)
 2. She has traveled to many countries. (Ona podróżowała do wielu krajów.)
 3. They have lived in this city for five years. (Oni mieszkają w tym mieście od pięciu lat.)
 4. We have already seen that movie. (Już widzieliśmy ten film.)

Present perfect może być używany w różnych kontekstach, takich jak:

 1. Dokończone działanie w przeszłości, które ma wpływ na teraźniejszość.
 2. Doświadczenia życiowe lub osiągnięcia, które mają związek z teraźniejszością.
 3. Czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz.

Warto zauważyć, że present perfect różni się od simple past (czasu prostego przeszłego), który opisuje konkretne zdarzenia lub czynności, które wydarzyły się w określonym punkcie w przeszłości, nie mając bezpośredniego związku z teraźniejszością.

Present Perfect – time expressions.

Oto kilka charakterystycznych wyrażeń czasowych, które często towarzyszą czasowi Present Perfect:

 1. Already (już):
  • I have already finished my work.
  • Have you already seen that movie?
 2. Yet (już, jeszcze):
  • She hasn’t finished her assignment yet.
  • Have you called him yet?
 3. Ever (kiedykolwiek):
  • Have you ever traveled abroad?
  • Has she ever tried sushi?
 4. Never (nigdy):
  • I have never been to Paris.
  • He has never played the piano.
 5. Just (właśnie):
  • They have just arrived at the hotel.
  • I have just bought a new car.
 6. For (od, przez określony czas):
  • She has lived in this city for five years.
  • They have been friends for a long time.
 7. Since (od, począwszy od określonego czasu):
  • I have known him since high school.
  • They have been married since 2010.
 8. Recently (ostatnio):
  • Have you seen her recently?
  • I have read a lot of books recently.

Wyrażenia te często występują w zdaniach z Present Perfect, aby określić, kiedy zdarzenia miały miejsce, jak długo trwały lub czy miały już miejsce w przeszłości.

Jak utworzyć czas Present Perfect?

Czas Present Perfect jest zbudowany z czasownika „to have” w odpowiedniej formie (have/has) oraz trzeciej formy czasownika (czasownika w formie parturowej). Oto zasady tworzenia Present Perfect:

Pozytywna forma: [Podmiot] + [have/has] + [trzecia forma czasownika]

Przykłady:

 • I have seen that movie.
 • She has finished her work.
 • We have traveled to many countries.

Negatywna forma: [Podmiot] + [have not/has not] + [trzecia forma czasownika] lub [haven’t/hasn’t] + [trzecia forma czasownika] (forma skrócona)

Przykłady:

 • I have not seen that movie. (lub: I haven’t seen that movie.)
 • She has not finished her work. (lub: She hasn’t finished her work.)
 • We have not traveled to many countries. (lub: We haven’t traveled to many countries.)

Pytania: [Have/Has] + [podmiot] + [trzecia forma czasownika]?

Przykłady:

 • Have you seen that movie?
 • Has she finished her work?
 • Have we traveled to many countries?

Warto zauważyć, że trzecia forma czasownika może być regularna (np. watched, played) lub nieregularna (np. seen, done, gone). Ważne jest również dopasowanie formy „to have” (have/has) do osoby gramatycznej podmiotu (I/you/we/they – have, he/she/it – has).

Powszechne błędy.

Przy używaniu czasu Present Perfect, można popełnić kilka powszechnych błędów. Oto kilka z nich:

 1. Błędne użycie czasowników nieregularnych: Należy pamiętać, że czas Present Perfect ma trzecią formę czasownika, więc trzeba użyć odpowiedniej formy czasownika nieregularnego. Na przykład, zamiast powiedzieć „I have went”, powinno być „I have gone”.
 2. Błędne użycie „since” i „for”: Często popełnianym błędem jest mylenie używania „since” i „for”. „Since” jest używane, gdy podajemy punkt w czasie, od którego coś trwa (np. „I have known him since 2010”). Natomiast „for” jest używane, gdy podajemy okres czasu, przez który coś trwa (np. „I have known him for five years”).
 3. Użycie czasu Present Perfect z określonym czasem w przeszłości: Czas Present Perfect odnosi się do wydarzeń mających związek z teraźniejszością, a nie z określonym czasem w przeszłości. Dlatego błąd polega na użyciu Present Perfect z określoną datą lub czasem, np. „I have visited Paris last year”. Zamiast tego powinno się użyć czasu Simple Past, czyli „I visited Paris last year”.
 4. Brak związku z teraźniejszością: Czas Present Perfect ma na celu ustanowienie związku między przeszłością a teraźniejszością. Jeśli zdarzenie nie ma żadnego wpływu na teraźniejszość, lepiej użyć czasu Simple Past. Na przykład, zamiast powiedzieć „I have eaten breakfast this morning”, lepiej powiedzieć „I ate breakfast this morning”.

Ważne jest, aby być świadomym tych powszechnych błędów i starać się unikać ich podczas używania czasu Present Perfect.

Similar Posts