Past Simple

Past Simple

Past Simple to czas przeszły używany do opisywania zdarzeń, czynności i stanów, które miały miejsce w określonym punkcie w przeszłości. Jest on używany, gdy chcemy opowiedzieć o czymś, co rozpoczęło…

Present Perfect

Present Perfect

Present perfect jest czasem, który łączy przeszłość z teraźniejszością i używany jest do opisywania zdarzeń lub sytuacji, które mają związek z teraźniejszością, ale mają swoje korzenie w przeszłości. Jest tworzony…